O książce Walkera i wiedzy o pieniądzu,

jak ją zamówić


Książka Walkera "Pieniądz w biegu historii" prezentuje rozwój pieniądza głównie w kręgu kultury europejskiej. Tę książkę należy potraktować jako wstęp do wiedzy o historii pieniądza, tym niemniej ilustruje ona znakomicie związki i mechanizmy systemów pieniężnych, jak też powtarzalne związki przyczynowe. Niesposób zignorować maksymę J. Locka "Są tylko dwie drogi... zdobycz albo handel." w obliczu niezliczonych wojen, którymi byliśmy i jesteśmy świadkami, to system pieniężny prowadzi nieuchronnie do nich.

Nieco większe rzetelne opracowanie Stephena Zarlengi "Zaginiona wiedza o pieniądzu" (oryg. Stpehen Zarlenga - "The Lost Science of Money: The Mythology of Money, The Story of Power" ) zwraca uwagę na to, że wiedza o pieniądzu jest  fałszowana od wieków jest przez kręgi finansowe za pomocą tzw. "nauk" ekonomicznych i do tych fałszerzy (świadomych czy nieświadomych) zalicza takie znane postacie i nadzieje ekonomii jak Adam Smith, Karl Marx czy Ludwig von Mieses a więc tzw. "Crème de la crème" nauk ekonomicznych. Ten ostatni (von Mieses) jest silnie forowany w Polsce w ostatnich latach. Działalność instytucji fałszujących wiedzę o pieniądzu spowodowała już dzisiaj niezmierne szkody gospodarcze w Polsce.

Co do "niewidzialnej ręki" Adma Smitha to powinna ona być ostrzeżeniem, ręka kieszonkowca jest też niewidzialna i to nie jest jedyna analogia.

O K. Marxie trzeba stwierdzić, że udało mu się swoją krytykę kapitalizmu przeprowadzić praktycznie bez potrzeby użycia słowa pieniądz (niem. Geld), a więc chodzi mu o kapitał bez pieniądza(sic!). Taka sztuczka udaje się nie każdemu, acz z niezrozumiałych względów jego teoria stała się podstawą teoretyczną tzw. lewicy. Marxowi udało się znakomicie odwrócić uwagę od właściwego kapitału, tj. kapitału pieniężnego i skierować siłę uderzeniową tzw. "klasy robotniczej" na przemysłowców, którzy do pewnego stopnia są także "siłą roboczą", bo uczestniczą aktywnie w procesie produkcji jako jej organizatorzy i podobnież jak "klasa robotnicza" są nierzadko ofiarami kapitału finansowego.

Tzw. komunizm nie uwolnił się też od przedkomunistycznego pojęcia pieniądza i systemu bankowego, możnaby wręcz powiedzieć, że komunizm/socjalizm jest jedynie inną formą kapitalizmu finansowego, co niektórzy teoretycy także utrzymują.

Znakomita książka Zarlengi, dostępna tylko w językach obcych 1) jest o tyle ciekawa, bo prowadzi dyskusję systemu pieniężnego UE. Realizacje niektórych opisanych w niej obaw możemy obserwować już w dniu dzisiejszym. Także ta książka koncentruje się na historii pieniądza głównie w kręgu cywilizacji zachodnich, aczkolwiek wyjaśnia mechanizmy parytetu złota/srebra pomiędzy wschodem i zachodem, który prawie całą historię chrześcijaństwa był tajemnicą Izraelitów i stanowił podstawę ich potęgi ekonomicznej.

Interesujące jest też rozpoznanie historii pieniądza, n.p. już Arystoteles odkrył istotne własności pieniądza, także tzw. "ciemne" średniowiecze wiedziało o pieniądzu więcej niż my dzisiaj, opanowani przez barbarzyńską i prymitywną naukę o pieniądzu, która powstała na zlecenie finansjery światowej i której zadaniem jest zatajenie wiedzy o pieniądzu sprzed wielu tysięcy lat.

Tylko ten analfabetyzm pieniężny społeczeństwa uczynił możliwym, że tacy prestidigitatorzy jak n.p.  Balcerowicz, w ogóle mógł swoją paranoję (Plan Balcerowicza) publicznie prezentować, bez ryzyka, że zostanie odprowadzony w kaftaniku, jako osoba niepoczytalna. Wiedza o pieniądzu należy do podstaw wiedzy obywatelskiej.

Książka Walkera usiłuje uświadomić czytelnikowi bogactwo form pieniądza i zalety niektórych z nich, które zostały zarzucone, n.p. Brakteaty, i które w nowoczesnej formie zdefiniowanej przez Silvio Gesella potwierdziły w praktyce ich siłę. Ten pieniądz wg. modelu Gesella został. wprowadzony z pełnym sukcesem n.p. w Wörgl w czasach kryzysu, został po początkowym sukcesie wszelako sądownie zabroniony przez austriacki bank centralny, co pozwala rozpoznać, że banki centralne są filarami obowiązującego barbarzyńskiego systemu pieniężnego.

Zainteresowani pełnym wydaniem książki Walkera mogą dokonać jej zamówienia przez wysyłkę zamówienia e-mailem an adres przeklady@onet.eu, koszt jednej kopii w formacie PDF 10 PLN, kopia zostanie dostarczona e-mailem.1) w języku angielskim, niemieckim, brak w języku francuskim. Należy przyjąć, że tym samym tłumaczenie polskie nie szybko się pojawi, jeśli w ogóle to będzie możliwe.

Zainteresowani pełnym wydaniem książki Pierre Chaunu - "HISTORIA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ" mogą dokonać jej zamówienia przez wysyłkę zamówienia e-mailem an adres przeklady@onet.eu, koszt jednej kopii w formacie PDF 12 PLN, kopia zostanie dostarczona e-mailem.


3.07.2015